داستان های دلتنگی

فقط بعضی وقتا

فقط بعضی وقتا

بعضی وقتهــآ...115.gif
 
از شدت دلتنگیــــ ،
 
گریهــ کهــــ هیچ...!!!
 
دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛
 
هــآی هــــآی بمیــــری...!

1897.jpg

 نوشته شده   توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهید