داستان های دلتنگی

عادت ندارم

عادت ندارم

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را ، به هـمه کــــس بگویـــم
..! ! ! پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم.. ،
تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . . نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی
 
moh9qq7vpbej59key08.jpg
 نوشته شده   توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهید