داستان های دلتنگی

بعضی حرفا رو نمیتونم بگم

بعضی حرفا رو نمیتونم بگم

بعضي حرفا رو نميشه گفت !

بايد خورد ...

ولی بعضی حرفا رو نه میشه  گفت ؛

نه ميشه خورد .... می مونه  سر دل ،

ميشه دل تنگ !

ميشه بغض ،

ميشه سکوت ...

ميشه همون وقتی که خودتم نميدونی چته... !!!

 نوشته شده   توسط  داستان های دلتنگی  |  نظر بدهید